În amintirea Domnului Director Nicolae Andrei

 Domnul Director Nicolae Andrei, inițiator al studiilor despre istoria Colegiului Național „Carol I”, Craiova

Ne-a părăsit Domnul Director Andrei, o legendă a Școlii noastre!

Când treci în revistă istoria Școlii în perioada de dinainte de 1989, numele Domnului Director Andrei îți vine imediat în minte. A fost conducător al Liceului Nicolae Bălcescu mai bine de un sfert de secol (1961-1987). Această perioadă a coincis cu anii în care Școala a ocupat locul I în clasamentul liceelor din România. Întâmplare? Nicidecum. Pentru că Domnul Director a fost o persoană care a impus în fruntea instituției de învățământ promovarea unor principii și valori, precum Munca, Patriotismul, atașamentul, dragostea și respectul pentru Școală și istoria acesteia.

Era un profund cunoscător al trecutului Colegiului Național „Carol I”. Această cunoaștere s-a concretizat prin numeroase cărți dedicate măreței istorii a Școlii noastre. De altfel, în timpul cât a fost director au fost inițiate cercetările privind trecutul liceului. Până când Domnul Andrei a devenit director, se considera, de exemplu, că începutul prestigioasei unități de învățământ are ca reper cronologic anul 1833. De altfel, Centenarul Școlii se sărbătorise în 1933, când liceul a primit denumirea de Colegiul Național „Carol I”, cu prilejul unei vizite în orașul nostru a regelui Carol al II-lea. Abia Domnul Andrei a descoperit că Școala a luat naștere în 1826 în chiliile Mânăstirii Obedeanu prin strădania celor doi inimoși și harnici discipoli ai lui I.H. Rădulescu, Grigore Pleșoianu și Stanciu Căpățâneanu. Astfel, s-a aflat că Școala noastră a fost a doua instituție de învățământ cu predare în limba română, după vestitul Colegiu Sfântul Sava din București.

În activitatea de cercetare, cu mândrie a evocat Domnul Director personalitățile marcante ale culturii și științei românești care au avut legătură cu Școala. El a întrebuințat sintagma de „voievozi ai spiritului” când a prezentat activitatea celor peste 50 de membri ai Academiei care au fost profesori sau elevi la bătrânul liceu din Craiova.

Referitor la pasiunea fanatică a Domnului Director pentru trecutul Școlii, un strălucit absolvent relata că „Domnul Andrei e în stare să vină la tine după miezul nopții dacă află că ai descoperit un document nou despre istoria liceului”.

Grație cercetărilor Domnului Director și colaboratorilor săi, nu există, la ora actuală, o școală de calibrul colegiului nostru care să aibă o istorie atât de bine cunoscută. Mi-aduc aminte că, în urmă  cu mai mulți ani, discutam cu unul dintre cei mai cunoscuți profesori de istorie din țară, cadru didactic la prestigiosul Colegiu Național „Mihai Viteazul” din București, care nu știa cu precizie când a fost înființată școala la care activa: lipseau cercetările legate de istoria acesteia.

Am constatat incredibila pasiune pentru trecutul liceului a Domnului Director cu ocazia unor manifestări realizate în amintirea unor faimoși absolvenți. Cum a fost cazul în anul 2003, când Domnul Andrei a participat activ la organizarea și desfășurarea unui simpozion cultural-științific numit „Nicolae Titulescu – Omul și Diplomatul”. Atunci Domnia Sa a prezentat o comunicare despre „Nicolae Titulescu – elevul de odinioară”.

Domnul Director era pasionat și de personalitatea unui alt mare român, patriot desăvârșit, al cărui nume a fost purtat cu mândrie de Școala noastră în perioada în care Domnia Sa a fost director. Este vorba de Nicolae Bălcescu. Îmi aduc aminte cu câtă înflăcărare Domnul Andrei vorbea despre această uriașă personalitate cu ocazia unei „Manifestări omagiale dedicată revoluționarului martir (de fapt, vreme de o jumătate de secol, patronul spiritual al liceului) Nicolae BĂLCESCU, cu prilejul comemorării a 150 de la moartea sa.” Comunicarea Domniei Sale a abordat tema Bălcescu și Italia.

De altfel, Domnul Andrei a propus ca, după modelul unui important spital din București (Bagdasar-Arseni), Școala să poarte numele de „Nicolae Bălcescu – Carol I”, în amintirea celor două personalități importante ale istoriei noastre.

Tot de istoria Școlii este legată și evocarea olimpicilor, acei elevi cu performanțe excepționale la olimpiadele școlare. În majoritatea cazurilor, „olimpicii” au devenit mari personalități ale științei și culturii românești. În timpul directoratului Domnului Andrei, elevii Școlii au obținut rezultate uimitoare, atât la concursurile naționale, cât mai ales, la cele internaționale. Un număr de profesori eminenți, sprijiniți de conducerea Școlii, îndrumau cu dăruire pe elevii pasionați pe drumul cunoașterii. Grație rezultatelor la olimpiade, Liceul Nicolae Bălcescu din Craiova ocupa locul I în topul liceelor din țară. Domnul Andrei relata că Școala era vizitată de personalități importante pentru a afla care era „secretul” rezultatelor excepționale. Figurile generațiilor de olimpici, „nestemate” ale învățământului românesc, au fost prezentate de Domnul Andrei în numeroase cărți și articole. În aceste lucrări el sublinia că datoria cadrelor didactice și elevilor Școlii este de a duce mai departe această tradiție strălucită.

Domnul Andrei a fost Omul mistuit de pasiunea pentru Colegiul Național „Carol I”, școală căreia și-a dedicat energia și cunoașterea cea mai mare parte a vieții sale.

 


Zuletzt geändert: Freitag, 4. Dezember 2020, 19:21