160 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza


1. Din ce motiv Moldovei îi sunt restituite trei județe din sudul Basarabiei?

2. În ce an Basarabia a devenit gubernie rusească?

3. Ce idei se găseau în memoriile boierilor invitați la conferințele de pace (de ex. Focșani 1769)?

4. Ce rol aveau statele naționale-tampon? Ce ideologie aveau acestea?

5. Ce tip de societate era în Principatele române? Indicați o caracteristică a acesteia.

6. Ce eveniment se întâmplă în 1821?

7. Ce fenomen se întâmplă în timpul ocupației rusești?

8. Numiți guvernatorul din timpul ocupației rusești. Ce document modern se adoptă sub impulsul său?

9. Ce origine avea A.I. Cuza?

10. Ce înseamnă „monstruoasa coaliție”?

11. Care a fost prima grijă a lui Cuza după dubla alegere?

12.Ce moment a marcat Unirea deplină?

13. Numiți întâiul prim ministru al României.

14. Când se adoptă Legea secularizării averilor mânăstirești?

15. Numiți data când Cuza dizolvă Adunarea. Din ce motiv?

16. Cum s-a numit noua constituție? Indicați două prevederi.

17. Ce înseamnă Legea agrară?

18. Care este motivul (arătat în documentar) care a condus la abdicarea lui Cuza?


Un dar pentru elevii mei: o piesă despre Alexandru Ioan Cuza și Unirea de la 1859.Nemuritorul cântec Hora Unirii pe versuri de Vasile Alecsandri:


Modifié le: mercredi 23 janvier 2019, 13:13