Concursul File din istoria Marii Uniri


http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Portal:Marea_Unire

La ce dată ziua de 1 Decembrie a fost declarată Ziua Națională a României?

 Ce personalitate a fost „Cel dintâi și cel mai mare dintre regii din Tracia”? 

Cine este autorul primei uniri politice a Țărilor Române în 1600?

Ce document a instituit tricolorul ca steag național, simbol al unității tuturor românilor?

Cu ce prilej s-a strigat „Vrem să ne unim cu Țara”?

Ce personalitate a avut un rol decisiv în formarea statului român modern?

Când a fost proclamată Independența României?

Ce document revendica „anularea anexării forțate a Transilvaniei de către Ungaria”? 

Câți delegați au votat Unirea Transilvaniei cu România la Alba Iulia?

Câți oameni au participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia?

Cine a citit la Alba Iulia textul Rezoluției ce proclama Unirea?

Cum se numeau forul legislativ și cel executiv alese provizoriu la Alba Iulia?

Ce alt eveniment s-a întâmplat la 1 Decembrie 1918?

În ce dată a fost înființat Partidul Național Moldovenesc? 

Indicaţi data la care Basarabia a hotărât să se alipească României. Care este organismul care a luat această istorică decizie?

La ce dată a fost citită în Parlamentul de la Budapesta "Declaraţia de dezlipire a Transilvaniei de Ungaria"?

Indicaţi data la care Bucovina a hotărât să se alipească României.

Ce personalitate a fost numit în fruntea Consiliului Dirigent al Transilvaniei.

Când a fost înmânată regelui Ferdinand "Declaraţia de Unire a Transilvaniei"? 

Ce semnificaţie are data de 15 octombrie 1922?

Cine a fost „Fotograful Unirii”?

Indicați numele a doi clerici, aparținând Bisericii ortodoxe, respectiv Bisericii greco-catolice, care au participat la Adunarea de la Alba Iulia.

 Modifié le: mardi 28 novembre 2017, 21:22